Team

Ruth Lachaert.

Multipotentialist - Het vuur van Katara

Ik heb meer dan 12 jaar ervaring in de farmaceutische industrie doorheen verschillende therapeutische gebieden en R & D-functies gerelateerd aan klinische ontwikkeling, kritische fase projectbeheer, "Process Excellence”, regulator submissies, gegevensbeheer en markttoegangseconomie, op globaal, EMA en nationaal niveau. Katara en UmamiFlow combineren deze brede ervaring in verschillende gezondheidsomgevingen (biotech, pharma, ziekenhuizen) en organisaties die toppresteerders willen worden. Altijd binnen de driehoek van prestaties, innovatie en creativiteit.

Ruth Lachaert

Multipotentialist - The Fire of Katara

I have over 12 years of pharmaceutical industry experience across different therapeutic areas and R&D functions related to Clinical Development, Critical Phase Project Management, Process Excellence, Regulatory Submissions, Data Management and Market Access Health Economics, on global, EMEA and national level. Katara and UmamiFlow combine this broad experience in a variety of health environments (biotech, pharma, hospitals) and organizations that want to become top performers. Always within the triangle of Performance, Innovation and Creativity.

Peter Deckers

Multipotentialist - The Earth of Katara

Hack life. See the bigger picture. Connect with people. Do the undone. Solve problems. Mix ideas. Transfer knowledge. Innovate the un-innovated. Take challenges. Listen to people. Gamify life. Live healthy. Bring people together. Create webs and appsites. Visualize disorder. Brainstorm the unknown. Explain social media. Think along. Organize workshops. Apply lesson’s learned. Live Covey’s principles. Do something meaningful. Simplify things. Improve processes. Inspire people. Make sense. Support people. Live consciously. But most of all… PLAY :.

Peter Deckers.

Multipotentialist - De aarde van Katara

Opgeleid als wetenschapper/bioloog, heel wat werkervaring als project manager in IT / 'life science' / biotech en uitermate nieuwsgierig naar de mens en zijn interacties met anderen. Als 'teamspeler' werk ik graag met teams om samen te onderzoeken waar de noden liggen en hoe het volledige menselijk potentieel benut kan worden. Samen met het team onderzoek ik graag het pad dat we willen bewandelen, zowel naar het bekende (als project manager) als naar het onbekende (als proces begeleider). In ons eigen Katara team breng ik 'rust' en iedereen terug met zijn voeten op de grond. Daarnaast ben ik de techneut van het Katara team, waarbij ik steevast geniet van het bedenken van oplossingen of geven uitleg over de laatste nieuwe versie van x en z. Als we onderweg ook nog wat kunnen lachen en plezier maken, dat maakt me zelfs nog een gelukkiger mens!

Katrien De Groote.

Multipotentialist - De lucht van Katara

Reeds meer dan 15 jaar expertise in in verschillende functies doorheen de farmaceutische industrie, meer specifiek op het gebied van prijsstelling en terugbetaling, markttoegang en gezondheidseconomie (+10 jaar ervaring). Sinds 1 januari 2012 gestart met INNOSENS bvba, toegewijd aan markttoegang in de Benelux, innovatie, menselijke interesse en persoonlijke groei / ontwikkeling. Specialiteiten: vergoedingsaanvragen in de Benelux; farmaco-economie; pricing; Belgische en Nederlandse wetgeving inzake prijsstelling en terugbetaling; markt toegang; pricing; persoonlijke ontwikkeling; innovatie; menselijke interesse; persoonlijke en groepscoaching; organisatorische verandering

Katrien De Groote

Multipotentialist - The Air of Katara

During the 15 years I worked in Pharmaceutical Industry in several positions, I specifically gathered experience in the field of pricing and reimbursement, Market Access and Health Economics (10 years of experience). As from 1st of January 2012, I've started up INNOSENS bvba, devoted to market access in the Benelux, innovation, human interest and personal growth/development. Specialties: Reimbursement applications in Benelux; pharmaco-economics; pricing; Belgian and Dutch legislation regarding pricing and reimbursement; market access; pricing; personal development; innovation; human interest; personal and group coaching; organizational change

Jij

Multipotentialist - Het water van Katara

Jij. Jij hebt al je potentieel in je, de mogelijkheid om zo adaptief en krachtig te zijn als water. Katara helpt je je dat potentieel boven water te halen...

You

Multipotentialist - The Water of Katara

You. You have the potential inside, the power to be as adaptable and as powerful as water. Katara will help you in finding that potential.

Soms kunnen we het niet alleen, en dan helpen deze kanjers ons:

login