• We helpen teams te groeien, transformeren en presteren door hen anders te doen denken, handelen en voelen (door te inspireren, faciliteren, leiden, maar bovenal door samen te co-creëren)

Teams zijn onze passie

Katara is een waardegedreven organisatie met een passie voor teams in al zijn aspecten. Het is ons doel om deze teams te helpen groeien, transformeren en presteren door hen te ondersteunen om anders te denken, te handelen en zich anders te voelen. (Soms inspirerend, faciliterend, sturend, maar vooral in co-creatie)

Hoe?
Door een team te analyseren (met behulp van onze unieke Peak Performer-test of de Belbin-methode) krijgen we inzicht in de specifieke aandachtspunten voor het team. Na een grondige screening zullen we een teamspecifiek actieplan voorstellen (door middel van teamtweaks, ondersteuning op maat, workshops op maat en gepersonaliseerde teamcoaching). Waar van toepassing ondersteunen we het team bij hun dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld projectbeheer, lifehacking en taakgerichte efficiëntie). Daarnaast besteden we ook aandacht aan de positie van het individu in een team of bieden we individuele coaching (zowel professioneel als persoonlijk). In een laatste stap volgen we de voortgang van het team / individu in de loop van de tijd.

Soms kunnen we het niet alleen, en dan helpen deze kanjers ons: