Kennismakingsdag 'Belbin Teamrolmanagement'

Een introductie op Belbin’s Teamrol Management

  • Een grondige kennismaking met het teamrol model van Belbin
  • Een grondige analyse van uw eigen voorkeursrollen
  • Onderhoudende oefeningen in het herkennen van de teamrollen van anderen

Hoe komt het toch dat veel teams zich wel een team noemen, maar nauwelijks echt samenwerken? Dat managers geen vat krijgen op al die verschillende stijlen en persoonlijkheden in het team? En dat de teamleden zich alleen maar ergeren aan het anderszijn van anderen en zich wanhopig afvragen waarom niemand begrijpt wat zij begrijpen. 

Samenwerken moet je willen, kunnen, durven. Het houdt in dat je op zoek gaat naar gezamenlijke doelen en belangen, dat je inzicht hebt in waar iedereen goed in is, en dat je weet hoe je al die verschillende talenten – op het goede moment en op de goede plek – productief kunt maken. 

Het model Belbin benadrukt het belang van diversiteit aan karakters in het team, van het goed verdelen van de rollen en het afstemmen van de persoonlijkheden op de groepstaken. Het maakt duidelijk wat ieders beste rol en bijdrage aan een team kan zijn, en laat zien hoe, met hulp van deze inzichten, gewone mensen buitengewone resultaten kunnen boeken.

Wat mag je verwachten?

U maakt op een praktische manier kennis met het model, analyseert uw eigen rollen, en ervaart de inhoud én werking ervan op een actieve en onderhoudende manier.

Opgebouwd uit lezingen, diverse oefeningen en een intervisieronde over de vele praktische toepassingsmogelijkheden van het model. Bestemd voor iedereen die werkt in een team, leidinggeeft aan een team alsook iedereen die teams professioneel begeleidt, adviseert of coacht.


Meer weten of zit je met vragen? 


Kennismakingsdag 'Belbin Teamrolmanagement'

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x